A munkavállalás világa – A motivációs levél

Amennyiben egy pozícióra pályázunk, úgy nem elég elküldeni az önéletrajzunk, hiszen az önmagában tényleges szándékunk nem jelzi, ezért szükséges egy kísérőlevelet – ún. motivációs levelet – csatolni. Ezen levél írásánál is kiemelten fontos, hogy helyesírási, valamint formai hibáktól mentes legyen. Amit gyakran elfelejtenek, viszont nagy hatással van a formaiságra, az a tagolás. Tagolással adott tartalmi egységeket különítünk el egymástól. De milyen tartalmi egységek is jelenhetnek meg egy motivációs levél kapcsán? Miről is kellene szólnia? Hogy válthat ki szimpátiát a munkadóból?

Először is fontos, hogy ne egy sablon motivációs levelet használjunk, főleg, ha több céghez, több pozícióra is be szeretnénk adni. A levelet mindig az adott pozícióhoz kell alakítani, hiszen más-más munkakörök vannak. Célunk, hogy igazoljuk az ezekhez való megfelelőségünket. De mindenekelőtt a megszólítás az első, mellyel már pozitív érzelmeket, szimpátiát válthatunk ki. Érdemes mindig utánanézni, hogy hol fog landolni a jelentkezésünk, melyik személynél, így célszerű már sablon megszólítás helyett őt megcímezni ezzel.

Levelünk stílusában hivatalos alakot kell, hogy öltsön, lévén nem egy baráti levélről van szó. Tartalmában nem szabad, hogy egy az egyben az önéletrajzot adja vissza. Tagolásnál érdemes csak néhány pillérre építkezni. Először is egy rövid bemutatkozás, valamint érdemes leírni, hogy hogy jutott el hozzád az álláslehetőség.

Ezt követően érdemes sorba venni a pozíció betöltéséhez tartozó feltételeket, tehát leírod, hogy miért is gondolod magad alkalmasnak. Nem kell, hogy dicshimnuszokat zengj magadról, viszont a fontosabb képességeket mindenképp szükséges kiemelni. Gondolhatunk itt akár szervezőkészségre, problémamegoldó képességre, rendszerszintű gondolkozásra is.

Pozitív benyomást kelhet az is, ha kiemeled, hogy miért dolgoznál szívesen az adott cégnél. Ezzel azt sugallod, hogy kiemelten érdeklődsz a cég, valamint az állás iránt is, hiszen utána néztél, hogy mivel is foglalkozik pontosan a cég.

Ezt követően a levél lezárása következik, amit szintén diplomatikus módon kell megtenni, ezt követi a keltezés, valamint az aláírás.